EveryonePrint 3.4 vrijgegeven

Home/Nieuws/EveryonePrint 3.4 vrijgegeven

EveryonePrint 3.4 vrijgegeven

everyoneprint_3.4Er is een nieuwe versie van EveryonePrint die je vanaf vandaag kunt downloaden. EveryonePrint 3.4 is wederom een grote update met vele nieuwe functionaliteiten:

Windows Server 2012 Support

EveryonePrint kan vanaf nu worden geïnstalleerd op een Windows 2012 Server.

windows_server_2012

 

 

 

Printen via Google Cloud Print!

Printen vanaf Chromebooks, Android apparaten en Google Applicaties, via Google Cloud Print naar iedere printer in EveryonePrint.

Google_Cloud_Print_EveryonePrint_infrastructure

Uitgebreide gastprint-functie met de diverse print accounting oplossingen

guest_printing_everyoneprint_3.4

Integratie verschilt per accounting solution. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

iOS 7 Ondersteuning

Vanaf nu ook ondersteuning voor Apple iOS 7 apparaten in de Mobile Print functionaliteit van EveryonePrint.

AirPrint_everyoneprint

 

Diagnostische conversie tool voor Office

Nieuwe diagnostische tool voor Office voor het eenvoudig oplossen van problemen of installatie verificatie.

Office_diagnostics_tool_everyoneprint Office_diagnostics_tool_everyoneprint

Beheerinterface nu ook in Franse en Duitse taal

De beheersinteface is nu beschikbaar in het Engels, Frans en Duits.

french_and_german_everyoneprint

 

Ondersteuning voor meerdere subnets met Apple AirPrint

De EveryonePrint Mobile Gateway kan nu printers aanmelden bij meerdere netwerken.

multiple_subnets_airprint_everyoneprint

 

Office 365 ondersteuning voor e-mail integratie

Klanten die Office 365 gebruiken met hosted Exchange, kunnen EveryonePrint nu ook gebruiken voor mobiel printen.

office_365_everyoneprint

 

Microsoft Office 2013 en Office 64bit ondersteuning

Toegevoegde ondersteuning voor Microsoft Office 2013 en 64bit edities van Microsoft Office (2007, 2010 en 2013)

Office_2013_everyoneprint

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikersinterface nu ook in Chinese, Koreaanse, Japanse en Portugese taal

Chinese_Korean_Japanese_Portuguese_everyoneprint

 

Overige nieuwe functionaliteiten:

 • Nieuwe webengine met verbeterde prestaties en weergave van webpagina’s en HTML e-mails
  • Mogelijkheid om domeinen te blacklisten voor e-mail print functionaliteit
  • Txt conversie zonder installatie van Microsoft Office
  • Mogelijkheid om CSV en LOG files te printen
  • Toegevoegde Office documentatiegids voor het oplossen van problemen
  • Mogelijkheid om e-mail release codes te verbergen

Bekijk de volledige lijst van wijzigingen in EveryonePrint

Upgrade een bestaande versie van EveryonePrint door een nieuwe installatie uit te voeren. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van uw bestaande EveryonePrint data en configuratie voordat u de update uitvoert. (zie documentatie voor details).

Download EveryonePrint 3.4

Meer informatie
Wilt u meer weten over EveryonePrint 3.4? Neem direct contact met ons op.

>

2017-05-22T12:31:39+00:00 december 6th, 2013|Categories: Nieuws|

EveryonePrint 3.4 released

everyoneprint_3.4

We are very excited to announce the release of next major version of EveryonePrint version 3.4.

This is a major release with many new features and enhancements. Changes in version 3.4 include:

Windows Server 2012 Support

EveryonePrint can now be installed on Windows Server 2012

windows_server_2012

 

 

 

Print via Google Cloud Print

Print from Chromebooks, Android devices and Google Apps, via Google Cloud Print to any printer in EveryonePrint.

 

Google_Cloud_Print_EveryonePrint_infrastructure

Expand guest printing with print accounting solutions

guest_printing_everyoneprint_3.4

Integration varies by accounting solution. Contact support for details!

Support for iOS7

Now support for Apple iOS 7 devices in EveryonePrint Mobile Print feature.

 

AirPrint_everyoneprint

 

ffice Conversion diagnostics tool

New Office diagnostics tool for easy troubleshooting or installation verification

 

Office_diagnostics_tool_everyoneprint Office_diagnostics_tool_everyoneprint

Admin in French and German

Administrative UI is now in English, French and German

 

french_and_german_everyoneprint

 

Support multiple subnets with AirPrint

Now 1 x EveryonePrint Mobile Gateway can announce printers to multiple networks

 

multiple_subnets_airprint_everyoneprint

 

Support Office 365 for mail integration

Customers using Office 365 for their hosted Exchange, can now use EveryonePrint for their mobile printing

 

office_365_everyoneprint

 

Microsoft Office 2013 and Office 64bit support

Added support for Microsoft Office 2013 and 64bit editions of Microsoft Office (2007, 2010 and 2013)

 

Office_2013_everyoneprint

 

 

 

 

 

 

 

Added Chinese, Korean, Japanese and Portuguese in end-user interfaces

Chinese_Korean_Japanese_Portuguese_everyoneprint

 

Other new features include:

 • New Web rendering engine with improved performance and rendering of Web pages and HTML emails
  • Ability to blacklist domains for email printing
  • Txt conversion without Microsoft Office installed
  • Ability to print CSV and LOG files as txt
  • Added Office troubleshooting guide to documentation
  • Ability to hide email release code link in release code emails

For a full list of changes, view the changelog here.

Upgrade an existing version of EveryonePrint simply by running the new installer and it will update as needed, keeping license, settings and so on. Make sure to backup existing EveryonePrint data and configuration before updating (see documentation for details).

More information
If you have any questions please contact us directly.

 

>

2017-05-22T12:31:39+00:00 december 6th, 2013|Categories: News, Nieuws|